Vrh ,,A"

 

Asklépios - ,,Alvin"

Aeskulap bůh lékařství

  Apollón dal svého syna Asklépia na výchovu Kentauru Cheirónovi u toho se Asklépios naučil lékařskému umění. Navrhl systém léčení, vycházející ze starých zkušeností, ale přizpůsobených novým poznatkům. Vyznal se v užívání bylin, je mu připisováno mnoho zázraků. Asklépiovi synové Macháón a Podaleirios byli slavní lékaři. Jeho dcera Hygieia byla bohyní zdraví. Když Asklépios křísil mrtvé, zabil ho Zeus bleskem. Bývá zobrazován jako vousatý muž se psem a holí ovinutou hadem. který symbolizuje cestu k vyléčení. Tento symbol najdeme dodnes u lékařů, lékáren a nemocnic