Vrh ,,A"

 

 Apollón  

zůstal doma :-)

Nadaný a krásný bůh umění.

Patřila mu ochrana nad hudbou, léčením, lukostřelbou i ochranou pastýřů. Pochází z dvojčat a jeho sestrou je Artemis. Byl jedním z nejdůležitějších 12 bohů. Jako většina Olympských bohů, i on měl milostné pletky, které však končily přímo tragicky. Jedna z Nymf, do které se zamiloval se raději navždy změnila ve vavřín, než aby s nim něco měla. Jedna prozíravá smrtelnice Kassandra ho odmítla i přesto, že jí dal dar předvídat budoucnost. Podle toho se jí dostalo odplaty - nikdo nevěřil jejím proroctvím.