Naše feny

 

Daphne Vale-Land

Narozena: 30.05.2018

 

Otec: Itxaro du Bois du Chant des Rossignols

Matka: Britomartis Vale-Land

Rodokmen

 

Výstavy: